Privacy- en cookieverklaring VergelijkMijnEnergie


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2 Mei 2022.


Uw privacy is voor VergelijkMijnEnergie B.V. (hierna: VergelijkMijnEnergie) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens correct gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.
Aanvragen adviesgesprek


Wilt u meer weten over het besparen op je vaste lasten, dan kunt u een adviesgesprek bij ons aanvragen. Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 • Dit doen wij om uw aanvraag voor een adviesgesprek netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we u goed geadviseerd hebben.
  Overstappen


  Via VergelijkMijnEnergie kunt u gemakkelijk overstappen van uw huidige energieleverancier, levernacier voor internet en telefonie of leverancier van huis-beveiligingssystemen, naar een andere leverancier. Om over te stappen kunt u het formulier op onze website invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen om alles door te nemen.

  Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Gezinssamenstelling
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 • Dit doen wij om uw aanvraag om over te stappen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we u goed gefaciliteerd hebben.
  Sluiten contract nieuwe leverancier


  Wanneer u na een adviesgesprek besluit om over te stappen naar een andere leverancier, zullen wij, om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, uw persoonsgegevens zoals aan ons verstrekt voor het vergelijken doorgeven aan de betreffende leverancier. Hiermee sluit u uw nieuwe contract af. Wij bewaren uw persoonsgegevens wanneer u via ons een contract hebt gesloten met een nieuwe leverancier, voor zolang als het contract loopt en tot 1 jaar daarna, zodat wij u bij afloop van uw contract kunnen benaderen voor een nieuw aanbod.
  Contact


  Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

  Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

 • Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.
  Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?


  VergelijkMijnEnergie deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 • De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingbedrijf
 • Boekhouding
 • Telecomdienstverlener
 • Platform voor de uitvoering van onze dienst

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, kan VergelijkMijnEnergie uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). VergelijkMijnEnergie doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

  Een aantal van deze partijen stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de aansluiting bij het Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) is dit Privacy Shield echter ongeldig verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacy- en cookieverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.
  Cookies


  Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

 • Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 • In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

  Bovendien hebben de meeste cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
  Google Tag Manager


  Google Tag Manager stelt ons in staat tags aan onze website toe te voegen. De cookies die worden gebruikt om deze functie op onze website mogelijk te maken, zijn strikt functioneel. Ze kunnen enkel geaggregeerde gegevens verzamelen over het afvuren van tags. Ze worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

  De informatie die wij verkrijgen door het gebruik van Google Tag Manager wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Tag Manager cookies verlopen direct na een sessie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google.
  Google Analytics


  Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Deze tool helpt ons om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag en de gebruikerservaring op basis van deze informatie te verbeteren. De verkregen informatie, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste gedeelte van het IP-adres is niet zichtbaar en de cookies vervallen binnen twee jaar na de sessie.

  Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen of te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter wel informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.
  Beveiliging


  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons passend technisch en organisatorisch beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
  Uw rechten


  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

 • Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

  Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

  Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@vergelijkmijnenergie.nl
  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


  Houd deze privacy- en cookieverklaring in de gaten. Wijzigingen worden hierin gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
  Vragen of een klacht indienen


  Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Contact


  Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Bemiddelingsvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:


  VergelijkMijnEnergie B.V.

  Joan Muyskenweg 38 Unit 4378

  1114 AN Amsterdam - Duivendrecht

  KVK 80842399

  Vestigingsnr. 000047176318